Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

a) dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),
b) dane osobowe pełnomocnika lub pełnomocników (przy pełnomocnictwie łącznym) – imię (imiona), nazwisko (naziska), imiona rodziców, PESEL,
c) gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź nabycie nieruchomości – informacje dotyczące tej nieruchomości: opis nieruchomości (numer księgi wieczystej, miejsce położenia nieruchomości, jej powierzchnia). UWAGA!!! Pełnomocnik nie musi być obecny na czynności udzielenia pełnomocnictwa.