Pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego

a) dowód tożsamości osoby udzielającej pełnomocnictwa (Mocodawcy),b) dane osobowe pełnomocnika lub pełnomocników (przy pełnomocnictwie łącznym) – imię (imiona), nazwisko (naziska), imiona rodziców, PESEL,c) gdy przedmiotem pełnomocnictwa ma być zbycie bądź

Umowa małżeńska majątkowa rozdzielność majątkowa, rozszerzająca wspólność majątkową, ograniczająca wspólność majątkową

a) odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli umowa po ślubie),b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres).

Testament

a) dane osobowe sporządzającego testament (imię, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu osobistego, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),b) dane osób spadkobierców (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia),c) dane o

Akty poświadczenia dziedziczenia:

a)  akt zgonu spadkodawcy, b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie, c) akty małżeństwa pozostałych spadkobierców, d)  testament spadkodawcy (o ile był sporządzony), e)  numer PESEL i dane o

Podstawowe dokumenty wymagane przy umowach dotyczących zbycia (między innymi sprzedaż, darowizna, zamiana, zniesienie współwłasności) niezabudowanych działek gruntu:

a) podstawa nabycia, czyli np. akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, b) numer księgi wieczystej, o ile jest założona, c) umowa kredytowa wraz

Podstawowe dokumenty do umów typu np: zbycia sprzedaży, darowizny, zniesienie współwłasności zabudowanych działek gruntu.

a) podstawa nabycia własności, czyli np. akt własności ziemi, akt notarialny lub postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia. b) numer księgi wieczystej, o ile jest założona.

Dokumenty do umów typu np: sprzedaży, darowizny spółdzielczych własnościowych praw do lokali:

a) podstawa nabycia prawa, czyli np. akt notarialny, postanowienie sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia lub przydział ,b) zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, o braku zaległości z tytułu

Spadek – przyjęcie/odrzucenie spadku

SPADEK ŁĘCZNA / KANCELARIA NOTARIALNA / DOKUMENTY NIEZBĘDNE a) dowód tożsamości osoby przyjmującej lub odrzucającej spadek, b) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, c) dane pozostałych spadkobierców (małżonka, dzieci, wnuków itp.),