Umowa małżeńska majątkowa rozdzielność majątkowa, rozszerzająca wspólność majątkową, ograniczająca wspólność majątkową

a) odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli umowa po ślubie),
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, numer dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres).