Spadek – przyjęcie/odrzucenie spadku

SPADEK ŁĘCZNA / KANCELARIA NOTARIALNA / DOKUMENTY NIEZBĘDNE

a) dowód tożsamości osoby przyjmującej lub odrzucającej spadek,

b) odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,

c) dane pozostałych spadkobierców (małżonka, dzieci, wnuków itp.),

d) informacje o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przez pozostałych spadkobierców o ile oczywiście były sporządzane,

e) w przypadku odrzucenia spadku w imieniu małoletnich – odpisy skrócone aktów urodzenia oraz prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego o zgodzie na odrzucenie spadku.