Akty poświadczenia dziedziczenia:

a)  akt zgonu spadkodawcy,

b) akty urodzenia spadkobierców, którzy nie wstępowali w związki małżeńskie,

c) akty małżeństwa pozostałych spadkobierców,

d)  testament spadkodawcy (o ile był sporządzony),

e)  numer PESEL i dane o ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy.