Testament

a) dane osobowe sporządzającego testament (imię, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer dokumentu osobistego, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
b) dane osób spadkobierców (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia),
c) dane o przedmiotach zapisów (przy zapisie zwykłym, zapisie windykacyjnym),
d) dokumenty potwierdzające prawa do przedmiotów zapisów windykacyjnych.